Witamy w przyzakładowym sklepiku. Kupić tu można różne rzeczy z drewna. A więc; tabliczki na płot czy bramkę, numer na dom, tabliczkę dla zwierzaka, czy coś do wystroju wnętrza domu (rzeźby, intarsje).Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami i życzymy miłych, udanych zakupów. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Po wejsciu do sklepu zapoznaj się z produktami. Wybrane przez Ciebie produkty znajdą się w Twoim koszyku. W każdej chwili możesz przejrzeć szczegółowe informacje o produktach, a także zmodyfikować jego zawartość. Rejestracji dokonuje się w momencie autoryzacji złożonego zamówienia.W rubryce "komentarz/informacje dodatkowe" wpisz dodatkowe informacje dotyczące konkretnego zamówienia, np.numer domu, nazwę ulicy, imię konia itp.Zamówione towary wysyłamy w terminie do 10 dni roboczych pocztą lub poprzez firmy kurierski, za zaliczeniem pocztowym.Do czasu realizacji zamówienie należy dodać czas potrzebny na dostarczenie przesyłki (Poczta Polska lub firma kurierska) Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

 

 

Regulamin

Warunkiem dokonywania zakupów jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

-Złożenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu

.-Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

- Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Firmy. Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia". Konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail (jeżeli Klient dysponuje adresem e-mail) pod którymi będzie możliwy kontakt z Zamawiającym, w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia, bądź ustalenia szczegółów dostawy.

-Formularze zamówień lub danych Klienta wypełnione nieprawidłowo są traktowane jako nieistniejące i jednocześnie otrzymują status "odrzucone". Istnieje możliwość zarejestrowania się Klienta w bazie klientów Firmy, mające na celu ułatwienie dokonywania przyszłych zakupów. Rejestrujący się Klient jest rozpoznawany na podstawie podanej przez niego nazwy użytkownika, a także dzięki ustalonemu przez niego haśle.

- Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim nazwy wpisanej w rubryce "hasło" w trakcie rejestrowania się w sklepie - nazwa ta jest unikalna, osobiście wybrana przez Klienta i tylko Jemu przyporzadkowana. Pełna odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego "hasła" spoczywa na Kliencie.

-Podawane przez Klienta dane w "formularzu zamówienia" służą jedynie realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym podmiotom. Firma zobowiązuje się do ochrony danych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

-Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 roboczych dni, od momentu przyjścia zamówienia - w przypadku konieczności ustalenia nowego terminu Firma kontaktować się będzie z Klientem dzięki podanym przez niego numerom telefonu, bądź adresom e-mail.

- Dostawa realizowana jest za zaliczeniem pocztowym, a jej koszt ponosi Klient - odbiorca. Jeżeli wartość zamówienia przekracza sumę 500 zł, dostawa realizowana jest na koszt Firmy. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało wysłane. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

-Ceny towarów znajdujących się w cenniku Firmy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, i Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów